Hálaadó istentisztelet a Jánki gyülekezetben

Május 30-án hálaadó istentiszteletre került sor az új imaházért, úrasztaláért és szószékért a Jánki Református Egyházközség szervezésében.
A Jánki Református Templomban Ft. Dr. Fekete Károly püspök úr végezte az igehirdetési szolgálatot. Az eseményen a világi és egyházi méltóságokat, mint házigazda Nt. Szabó Béla lelkipásztor köszöntötte. A Szatmári Református Egyházmegye képviseletében Nt. Szalay Kont esperes úr, valamint Paládi László főgondnok úr ugyancsak üdvözölte az ünneplő gyülekezetet.

A hálaadó összejövetelt követően került sor a szalagátvágásra, és azt követően a szeretetvendégségre a Jánki Missziós Központnál.

Az imaház felépítése Magyarország Kormánya, a Tiszántúli Református Egyházkerület és a Szatmári Református Egyházmegye támogatásával, Ft. Dr. Fekete Károly püspök, Nt. Szalay Kont esperes, Nt. Szabó Béla lelkész és Jakó Lászlóné gondnok szolgálati idejében, Balogh Csaba tervező, Fórizs Sándor vállalkozó és Jánk áldott népének munkája nyomán valósult meg.

Fotók: Széles Szabolcs

Forrás: Református Szatmár