Hálaadó istentisztelet és lelkészbeiktatás Panyolán

„Mert én hazahoztalak a messzeségből.” (Jeremiás könyve 30,10) 📖
Október 16-án (szombaton) lelkészbeiktató alkalomra került sor a Panyolai Református Templomban, ahol Didi Xénia lelkésznőt hivatalosan iktatta be szolgálatába Szalay Kont, a Szatmári Református Egyházmegye esperese, aki jelképesen átadta számára az egyházközség körbélyegzőjét és a templom kulcsait. 🗝🛎
Az ünnepi istentiszteleten Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét. 🗣
Kettős ünnep volt ez a református közösség életében, hiszen a lelkészbeiktatás mellett a megújított Panyolai Református Templomért és helyi parókiáért is hálát adtak a jelenlévők. 🙏
Az eseményen egyházi és világi méltóságok köszöntötték szolgálatában a lelkipásztornőt. 🤝
Az alkalom a települési művelődési házban szervezett szeretetvendégséggel ért véget. 🍽
Fotók: Széles Szabolcs 📷